Wstęp sterownik TesterH Pliki Program
Serwisu
Nowe
pomysły
Linki Baza
Wiedzy
Ogłoszenia

TesterHplus

 Zanim kupisz transformator czy też zaczniesz szukać jakiegoś elementu indukcyjnego, sprawdź czy warto !!!

Tester Hplus jest narzędziem umożliwiającym :

- diagnostykę układu odchylania poziomego
- wykrycie zwarć międzyzwojowych
- pomiar sprawności i indukcyjności uzwojenia :

transformatorów PWR , trafopowielaczy , cewek korekcyjnych , transformatora sterującego , cewek sterujących np. szeroko stosowanych przez firmę PHILIPS .

Rozmiar: 63432 bajtów

Obsługa Testera

 Testy dynamiczne Test32 i Test64 , to dokładny i stabilny generator sygnału prostokątnego z wyjściem typu Open Kolektor (Vpp 500V i zabezpieczonego przed zwarciem ), przeznaczone do wymuszenia pracy przy braku zasilania z zasilacza wbudowanego w odbiornik. Sposób wykonania testów dynamicznych nie stanowi problemu dla osób znających podstawy działania układów odchylania poziomego. By je wykonać potrzebny jest TesterHplus i zasilacz laboratoryjny , który powinien się znajdować w każdym szanującym się serwisie sprzętu elektronicznego:

1. Należy uruchomić TesterHplus włączając zasilanie wyłącznikiem po lewej stronie testera następnie przy wyłączonym odbiorniku z sieci , podłączyć masę testera do masy badanego urządzenia i wyjście OUT-H do kolektora tranzystora HOT, potem wybrać stosowny test : Test32 dla TV 100Hz lub Test64 dla TV 50Hz.

2.Podłączyć zasilanie z zasilacza laboratoryjnego minus zasilacza do masy odbiornika , zaś plus do zasilania (+B) stopnia odchylania poziomego. Ustawić zasilanie na napięcie 12V. Uruchomić test przyciskiem "OK" i obserwować pobór prądu. Jeśli będzie on zbyt wysoki lub na wyświetlaczu pojawi się napis "ZWARCIE" , będzie to oznaczało przeciążenie w układzie końcowym odchylania "H" , jednak nie będzie jednoznacznie to wskazywało na uszkodzenie trafopowielacza !

3.Sprecyzować uszkodzony element. Częstym powodem przeciążenia lub zwarcia są uszkodzone cewki odchylania poziomego , by się o tym przekonać wystarczy je odpiąć i zobaczyć jaki jest pobór prądu przy odpiętych cewkach odchylających. Jeśli przeciążenie spadnie i będzie w okolicy ok 30mA można przypuszczać, że uszkodzenie polega na:
-zwarciu międzyzwojowm samych cewek
-zwarciu międzyzwojowm cewek korekcyjnych zniekształceń poduszkowych
-uszkodzeniu kondensatorów pracujących z cewkami odchylającymi.

4.Do szybkiego wyszukania uszkodzonego elementu pomocne jest zdejmowanie za pomocą oscyloskopu przebiegów , które powinny być kształtem porównywalne z podanymi w dokumentacji danego sprzętu , tylko odpowiednio mniejsze.Uwagę należy zwrócić na :
-czas podstawy szpilki na kolektorze HOT'a
-odkształcenia na zboczach narastającym i opadającym szpilki
-czy linia między szpilkami nie jest pofalowana

5.Pomiar napięcia G2 na płytce kineskopu pozwala upewnić się czy powielacz napięcia jest sprawny dodatkowe pomiary :
-napięcie ostrości i napięcie na anodzie kineskopu dokonywać przy pomocy sondy WN !

 Dla testów TestL i CzasL
Podłączyć badane uzwojenie między masą a wejściem TEST-L !!!


TestL

 Jest przeznaczony do wykrywania zwarć międzyzwojowych. W przypadku wykrycia zwarcia na wyświetlaczu pojawi się napis "ZLA" jeśli będzie sprawna będzie wskazywało liczbę cykli po wzbudzeniu badanej indukcyjności do ich wygaśnięcia - im większa ilość cykli , tym sprawność badanego uzwojenia jest większa

CzasL

 Przeznaczony jest do pomiaru indukcyjności , niestety ograniczona pamięć zastosowanego procesora nie pozwoliła na pomiar bezpośredni indukcyjności. Dzięki pomiarowi czasu można wyliczyć badaną indukcyjność przy pomocy kalkulatora umieszczonego na stronie www.nse.rybnik.pl , no i zorientować się jakie są proporcje między uzwojeniami w transformatorze (pomaga to w ustaleniu które uzwojenie jest pierwotne , a które to zasilające żarzenie itp...)

Uwaga !!!

 1-Wszystkie testy wykonujemy przy odłączonym od sieci zasilającej urządzeniu !!!
 2- Przy testach dynamicznych nie wolno włączać najpierw zasilania +B, a potem zasilania testera !!!
 3- Napięcie +B trzeba tak dobrać by Vpp nie przekroczyło 500V, najlepiej podawać z zasilacza laboratoryjnego od 0 do osiągnięcia odpowiedniej wysokości szpilek. Jeśli jednak nie mamy oscyloskopu to przy +B = 12V nie udało mi się jeszcze niczego uszkodzić ,jednak brak oscyloskopu ogranicza znacznie możliwości diagnostyczne.
 -Pomiary przekazywane do bazy danych dokonywać przy +B=12V. TesterHplus pobiera 25mA z baterii 9V typ 6F22 mieści się w niewielkiej obudowie , co umożliwia jego stosowanie u klienta.


TesterL

  TerterL jest zubożoną wersją testeraH ograniczoną
do wykrywania zwarć międzyzwojowych w uzwojeniach :
-trafopowielaczy
-transformatorów impulsowych
-cewkach korekcyjnych
-dławikach

Tester wykrywa zwarcia w uzwojeniach już od 10uH (0,01mH) , więc świetnie wykrywa zwarcia w trafopowielaczach stosowanych w monitorach w których indukcyjność jest poniżej 500uH (0,5mH).
Dobre uzwojenia w transformatorze
 Test sprawnego transformatora.

Przy zwartym zwoju
  Jak widać na zdjęciu świetnie wykrywa zwarcie choćby jedniego zwoju ;).


Mariusz Kajstura nse@poczta.onet.pl