Wstęp sterownik TesterH Pliki Program
Serwisu
Nowe
pomysły
Linki Baza
Wiedzy
Ogłoszenia

Dynamiczny Tester Odchylania "H"

Rozmiar: 48693 bajtów

Obsługa Testera

  Czarny wtyk podłącza się do masy, a czerwony do kolektora tranzystora kluczującego np.BU508. Do +B ( napięcie zasilające transformator linii ) podłączam +30V z zasilacza laboratoryjnego i na podstawie poboru prądu widzę czy nie ma przeciążeń na końcowym stopniu odchylania linii ( pobór porównuje z odczytami ze sprawnego sprzętu ).
  W przypadku zwarcia zapala się czerwony LED, do jego skasowania służy czerwony przycisk, a przełącznikiem niżej przełącza się częstotliwość pracy 32/16 kHz, dlatego stosuję go od normalnych TV do TV100Hz i Monitorów włącznie.

Rozmiar: 66474 bajtów  Nowa wersja testera teraz już częstotliwość stabilizowana kwarcem !.
częstotliwość pracy wybiera się przyciskami
"<<" , "OK" , ">>" w menu na wyświetlaczu 2x8 LCD, zwarcie sygnalizowane wyświetleniem napisu "ZWARCIE" skasowć je można przyciskiem "OK".
można go używać w przypadku gdy nie ma w np. TV sygnału Hout z układu, wtedy można wyjąć tranzystor sterujący trafkim sterującym HOT'a i podpiąć testerH w miejsce emitera i kolektora,
wtedy otrzymujemy sterowanie HOT'a i uruchomienie wysokiego napięcia, widać wtedy raster na kineskopie. Czujnik przebicia obudowy jest w trakcie testów !

 Dołorzyłem do testera jeszcze dwa testy TestL i CzasL, dzięki nim sprawdzisz czy są zwarcia międzyzwojowe w:

-Trafopowielaczach
-Transformatorach PWR
-Cewkach korekcyjnych
-Cewkach sterujących
 ( szczególne stosowanymi w bazach przez firme Philips )

TesterHplus został sprawdzony w zakresie od 10uH do 100mH

Zerknij do działu Nowe Pomysły

Wkrótce umieszczę w bazie wiedzy przykładowe przebiegi wraz z ich analizą dla użytkowników testera


Mariusz Kajstura nse@poczta.onet.pl